Thumb cdfc54f074bb06db458ca6cc6c81db4cd47e4bb3

Daniel den Hoed Fonds

Ik collecteer omdat

kanker ons allemaal raakt. Een op de drie mensen krijgt kanker. Deze heftige diagnose zorgt voor veel angst en onzekerheid. Als patiënt wil je maar een ding: overleven. Het Daniel den Hoed Fonds zet zich in voor een toekomst zonder kanker. Wil jij ook bijdragen? Je kunt hier gemakkelijk een donatie doen. Elke bijdrage is van groot belang voor onderzoek naar kanker in het
Erasmus MC.

Samen maken we kanker kansloos!

0 donateurs
€ 0 ingezameld