Thumb 0e6f8e34f85b75f25294e8b482918d29a9197a60

Jacques Markus

Ik collecteer omdat Kanker het nog steeds van ons wint. Als je daarmee een dierbare verliest brengt dat veel verdriet met zich mee. Negen jaar gevochten, niet gewonnen. Laten we hopen dat met al het onderzoek dit tot het verleden gaat behoren. Daar is veel geld voor nodig, daarom: steun deze collecte! MAAK kanker kansloos!
43 donateurs
€ 1.020 ingezameld
Stuur een Tikkie