Thumb a71f973a503cb8a350f6136305fdaa0dac5b4bd5

Nelleke Bouman Brienen

Ik collecteer omdat

Omdat in deze tijd er niet veel acties kunnen worden geraliseerd!! De collectanten niet langs kunnen gaan!! Voor nieuwe behandelingen zijn veel onderzoeken nodig, daar is veel geld voor nodig!!

19 donateurs
€ 285 ingezameld
Stuur een Tikkie